Comisiile de specialitate ale consiliului local

După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiiile de specialitate se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
Se incarca...