Planuri și politici de dezvoltare locală

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă - Municipiul Baia Mare
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă - Municipiul Baia Mare - actualizare 2022
Document spre consultare publică, realizat în cadrul proiectului "Planificare stratgeică și implementarea de proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare", SMIS 129243, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Planul Strategic Instituțional - actualizare 2022
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Baia Mare
Strategia pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Municipiul Baia Mare
Se incarca...