Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, pentru ziua de 20.10.2021, ora 10.00

15 Octombrie, 2021
               In conformitate cu prevederile art. 133, alin. 2, lit. b, art. 134, alin. 1, lit b, si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, consilierii locali, Barbus Gheorghe, Dancus Ioan Doru, Varga Cornel, Pîrvu Ionut, Ardelean Radu, Pap Zsolt, Roman Gabriel, Pinter Zsolt
 
CONVOACĂ

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în ședință extraordinară pentru ziua de 20.10.2021, ora 10.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordine de zi cuprinsa in anexa 1, care face parte integranta din prezentul convocator.

Materialele inscrise pe ordinea de zi a sedintei vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.

Consilierii locali prezenti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se transmite:

Institutiei Prefectului Judetului Maramures
Consilierilor locali;
Directiei Juridice;
Directia Relatii Publice;
Serviciul Administratie Publica Locala

Initiatori convocator:
Barbus Gheorghe
Dancus Ioan Doru
Varga Cornel
Pîrvu Ionut
Ardelean Radu
Pap Zsolt
Roman Gabriel
Pinter Zsolt
Se incarca...