Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

26 Noiembrie, 2021
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 26 noiembrie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 27 noiembrie.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Dr. ec Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
 
Se incarca...