Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare

04 Decembrie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
Privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 4 decembrie 2020 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției iar în presa scrisă în data de 5 decembrie.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro , sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...