Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 2 al art. 60 din Anexa nr.1 a HCL nr. 510/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân și fără stăpân din municipiul Baia Mare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind modificarea alin. 2 al art. 60 din Anexa nr.1 a HCL nr. 510/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân și fără stăpân din municipiul Baia Mare

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 8 noiembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 9 noiembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...