Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind revocarea HCL nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare.

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind revocarea HCL nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 3 septembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 4 septembrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre și raportul de specialitate pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...