Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului ''Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor si a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare''

13 Septembrie, 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La inițiativa consilierilor locali Hodorogea Bogdan și Gavra Bogdănel Viorel s-a întocmit proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului ”Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 13.09.2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare 
Se incarca...