Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2020

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2020.

Publicăm proiectul de hotărâre în data 19 noiembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției iar în presa scrisă în data de 20 noiembrie.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.


Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...