Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 22.01.2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 23.01.2021.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.Dr. ec Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...