Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare

08 Februarie, 2024
ANUNȚ
 
Municipiul Baia Mare anunță azi, 08.02.2024, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare.

Documentația aferentă proiectului de hotarâre include:
-  proiectul de hotărăre și Anexa 1;
-  referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare;
-  raportul de specialitate promovat de Direcția Taxe și Impozite;
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise până la data de 19.02.2024:
  -  prin formularul online disponibil accesând: Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare;
  -  ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro;
  -  la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37.
 
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri pentru proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare”
 
Propunerile trimise vor fi publicate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/ Administrație Transparentă. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
 
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 19.02.2024.
 

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș 
Se incarca...