Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ''Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia Mare''

25 Mai, 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La inițiativa consilierilor locali Hodorogea Bogdan, Gavra Bogdănel și Bizău Simion s-a întocmit Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Bugetare participativă la nivelul Municipiului Baia Mare”.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 25 mai 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Precizăm că proiectul de hotărâre, anexa, rapoartele și referatul de specialitate pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...