Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2021-2022

04 Martie, 2021

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2021-2022

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 4.03.2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Precizăm că proiectul de hotărâre, anexele și documentația care a stat la baza elaborării acestuia pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație /Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau pot fi depuse în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...