Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ''Promovarea sportului de performanță'' și ''Sportul pentru toți''

ANUNȚ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

privind aprobarea REGULAMENTULUI privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ”Promovarea sportului de performanță” și ”Sportul pentru toți”.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 4 aprilie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 5 aprilie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexa pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...