Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN UTR V6 ȘI L1b ÎN UTR Lips- ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, PRESTĂRI SERVICII, REPARAȚII, ÎNTREȚINERE AUTO ȘI CONEXE'' generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Arinului nr. 51 și 51A

12 August, 2022
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
Având în vedere solicitarea nr. 41085/2021 s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” "SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN UTR V6 ȘI L1b ÎN UTR Lips- ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, PRESTĂRI SERVICII, REPARAȚII, ÎNTREȚINERE AUTO ȘI CONEXE", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Arinului nr. 51 și 51A.
 
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 12 august 2022 pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 13 august 2022.
Precizăm că proiectul de hotărâre, rapoartele de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei, camera 6, şi pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 30 zile lucrătoare de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...