Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru RECONFIGURAREA ZONEI CENTRALE EXTRA MUROS LA NORD DE RÂUL SĂSAR, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Minerilor nr. 13-15, inițiator: SC CHILIA SRL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru RECONFIGURAREA ZONEI CENTRALE EXTRA MUROS LA NORD DE RÂUL SĂSAR, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Minerilor nr. 13-15, iniţiator: SC CHILIA SRL

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 21 mai 2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 22 mai 2020.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț sau pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro.
Se incarca...