Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ''INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BAIA MARE, PARCELARE, REALIZARE ANSAMBLU DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI-SERVICII AFERENTE, AMENAJĂRI INCINTE, ÎMPREJMUIRI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului

27 August, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La solicitarea domnului Bulzan Dumitru Gheorghe s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BAIA MARE, PARCELARE, REALIZARE ANSAMBLU DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI-SERVICII AFERENTE, AMENAJĂRI INCINTE, ÎMPREJMUIRI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, nr. F.N. identificat prin C.F. 102097 Baia Mare, nr. cad. 102097.
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 27 august 2020 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 28 august 2020.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...