Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2'' Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, iniţiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Georgiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 24 martie 2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț sau pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro.


Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...