Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. București FN, inițiator: SC Gaj Comimpex SRL

21 Mai, 2020
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț” generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. București FN., județul Maramureș, inițiator: SC Gaj Comimpex SRL, reprezentată prin ........... .
 
Publicăm proiectul de hotărâre azi, 21 mai 2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...