Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn.

07 Octombrie, 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
Având în vedere solicitarea nr. 38221/10.09.2021 s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Reglementare Zonă Locuire Colectivă și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., inițiatori Sc Oberhauser Invest SRL, Sc Rentas Loco SRL, SC Eco Antnic SRL, SC Revolution Plus SRL.
 
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 7 octombrie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, îl afişăm la sediul instituției și în presa scrisă.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...