Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric Baia Mare'', iniţiator: MUNICIPIUL BAIA MARE

28 Decembrie, 2023
Municipiul Baia Mare anunță azi, 28 decembrie 2023, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric Baia Mare”, inițiator: Municipiul Baia Mare
 
ocumentația aferentă proiectului de hotarâre include:
- proiectul de hotărâre și anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism;
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare;
- raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului;
- raportul informării și consultării publicului.
 
Precizăm că proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț:
- prin formularul online disponibil accesând Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare;
- ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro;
- la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Reactualizare Plan Urbanistic Zonal Centrul Istoric Baia Mare”
Propunerile trimise vor fi publicate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț.
 

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș
 
Se incarca...