Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare și reglementare pentru construire locuințe individuale și colective mici'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor fn

12 Martie, 2021

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La solicitarea doamnei Simf Maria s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare și reglementare pentru construire locuințe individuale și colective mici”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor fn., judetul Maramureș, inițiatori: Simf Maria, Bolchiș Radu și Bolchiș Ramona, Șunea Mariana
 
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 12 martie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 13 martie 2021.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...