Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare pentru construire locuință individuală'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Codrului f.n.

23 Aprilie, 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
Având în vedere solicitarea nr. 14287/26.03.2021 s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul Municipiului Baia Mare pentru construire locuință individuală”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Codrului fn, județul Maramureș.
 
Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.

Publicăm proiectul de hotărâre în data de 23 aprilie 2021 pe site-ul Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în data de 24 aprilie 2021.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Se incarca...