Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Includere teren în intravilan zonă mixtă – servicii- întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu'', Baia Mare, str. Cernești Nr.1

04 Noiembrie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
La solicitarea domnului Jisa Călin Nicolae s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Includere teren în intravilan zonă mixtă – servicii- întreținere auto, activități productive mici, administrație – locuințe de serviciu", Municipiul Baia Mare, strada Cernești nr.1, Județul Maramureș. 

Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 4 noiembrie 2020 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...