Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bulevardul Independenței nr. F.N

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bulevardul Independenței nr. FN., iniţiatori: SC SELECT AUTO și Buda Radu Vasile.

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 17 septembrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...