Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Construire Hipermarket Kaufland și construcții anexe, amenajări exterioare incinta, amenajări accese rutiere și pietonale din drumuri publice, împrejmuire teren; elemente publicitare'' generat de imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu nr. 163

18 Mai, 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică următoarele:
 
Având în vedere solicitarea nr. 19937/20.04.2022, s-a întocmit documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE" generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163, iniţiator: S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Această inițiativă este una cu caracter privat, nu aparține consilierilor locali sau primarului Municipiului Baia Mare, Dl. Cătălin Cherecheș.
Prevederile legale obligă primarul să promoveze proiectul de hotărâre în Consiliul Local, iar consilierii locali sunt cei în drept să decidă asupra aprobării sau respingerii proiectului.
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 18 mai 2022 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 

Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare 
Se incarca...