Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - COMERȚ ȘI INDUSTRIE PUBLICĂ'', generat de imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 21

30 Octombrie, 2019
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ – COMERȚ ȘI INDUSTRIE PUBLICĂ”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 21, inițiator: SC AVOCADO DEVELOPMENT SRL.

Publicăm proiectul de hotărâre în 30 octombrie 2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în, 31 octombrie 2019.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei www.baiamare.ro.
 
Se incarca...