Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare

10 Decembrie, 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:
 
privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii din Municipiul Baia Mare
 
Publicăm proiectul de hotărâre în data de 10 decembrie 2020 pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, în presa scrisă și îl afişăm la sediul instituției.
Precizăm că proiectul de hotărâre, anexa și documentația care a stat la baza elaborării acestuia pot fi consultate pe site-ul instituției www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț, în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro, sau se pot depune în scris la Serviciul Relații cu Publicul, str. Ghe. Șincai, nr. 37.
 
Se incarca...