Proiect de hotărâre de aprobare a modificării H.C.L nr. 528/2022, privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare

28 Iunie, 2024
ANUNȚ
 
Municipiul Baia Mare anunță azi, 28 iunie 2024, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de Hotărâre de aprobare a modificării H.C.L nr. 528/2022, privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare.
 
Documentația aferentă proiectului de hotarâre include:
- proiectul de hotărăre și Anexa;
- referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat;
- rapoartele de specialitate întocmite de către Direcția Jurică, respectiv Direcția Poliția Locală..
Precizăm că proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/Administrație Transparentă.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț:
- prin formularul online disponibil accesând Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare;
- ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro;
- la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37.
 
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri pentru proiectul de hotărâre de aprobare a modificării H.C.L nr. 528/2022, privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, în domeniul gospodării Municipiului Baia Mare”.
 
Propunerile trimise vor fi publicate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/ Administrație Transparentă. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț.
 
 

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș
 
Se incarca...