Proiect de Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare pe anul 2023

20 Februarie, 2024
Municipiul Baia Mare anunță azi, 20 februarie 2024, deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2023
 
Documentația aferentă proiectului de hotarâre include:
 -  proiectul de hotărăre și Anexele;
 -  referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare prin viceprimar desemnat;
 -  raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice pot fi transmise până la data de 1 martie 2024:
- prin formularul online disponibil accesând: Formular propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare;
- ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail cic@baiamare.ro;
- la sediul instituției, Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37.
 
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2023”
 
Propunerile trimise vor fi publicate pe platforma www.baiamare.ro, în secțiunea Administrație/ Administrație Transparentă. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
 
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 1 martie 2024.
 

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș 
Se incarca...