Primăria Municipiul Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare Proceduri Administrative

20 Mai, 2022
ANUNŢ
privind concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de conslier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare Proceduri Administrative, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
 
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 21.06.2022 ora 10.00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 20.05.2022 până la data de 08.06.2022 ora 16.00, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana Cătălina, telefon 0372624195, e-mail: roxana.lupsa@baiamare.ro
 
 
Se incarca...