Municipiul Baia Mare demarează a șasea procedură de atribuire a unui număr de 15 autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen

11 Octombrie, 2021
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
- Ordinului nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
- Hotărârii Consiliului Local nr. 459/2019
- Hotărârii Consiliului Local nr.13/2020

Municipiul Baia Mare demarează a cincea procedură de atribuire a unui număr de 15 autorizaţii taxi, pentru autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, după următorul calendar:

11 octombrie – 9 decembrie 2021: depunerea de către transportatorii interesaţi a cererilor de înscriere în procedura de atribuire a unei/unor autorizaţii taxi
10 decembrie – 12 decembrie 2021: analizarea de către autoritatea de autorizare a cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare şi stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile taxi.
13 decembrie 2021: publicarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite, conţinând datele de identificare ale transportatorilor autorizaţi şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul.
14 decembrie – 28 decembrie 2021: depunerea contestaţiilor la primarul Municipiului Baia Mare, cu privire la deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
29 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022: comunicarea Dispoziţiilor primarului privind rezolvarea contestațiilor
8 ianuarie – 31 ianuarie 2022 : atribuirea autorizaţiilor taxi prin hotarâre a Consiliului Local.
 
În acest sens vă aducem la cunoştinţă următoarele:

1) numerele de ordine pentru autorizaţiile taxi care vor fi atribuite: de la 858 la 872
2) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură: 9 decembrie 2021
3) documentele care trebuie depuse sunt:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria răspundere privind valabilitatea autorizaţiei de transport deţinute;
c) declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autoturisme cu propulsie electrică, hybrid plug-in sau hydrogen, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autoturismele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b).
4) data anunţării rezultatului atribuirii: 13 decembrie 2021
5) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 1 februarie 2021
6) criteriile de departajare şi punctajele care se acordă: conform ANEXEI 1
7) vechimea autoturismelor deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing nu va depăşi 5 ani de la data fabricaţiei.
8) autoturismele care vor fi deţinute în termen de maximum 6 luni vor fi autoturisme noi.      
Se incarca...