Municipiul Baia Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru P.U.Z ''Zona Vasile Lucaciu''

ANUNŢ

Municipiul Baia Mare cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, judeţul Maramureş, titular al Planului Urbanistic Zonal pentru “Zona Vasile Lucaciu”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru PUZ-ul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului urbanistic zonal poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Se incarca...