Municipiul Baia Mare vă invită să participați la licitația publică deschisă cu strigare, organizată în vederea vânzării următoarelor mijloace fixe: 7 (șapte) bucăți troleibuze Saurer GT 560/640-25, nefuncționale, an fabricație 1982/1983

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ


În conformitate cu prevederile:
- HG. 841 din 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora.

Municipiul Baia Mare vă invită să participaţi la licitaţia publică deschisă cu strigare, organizată în vederea vânzării următoarelor mijloace fixe: 7 (şapte) bucăţi troleibuze Saurer GT 560/640-25, nefuncţionale, an fabricaţie 1982/1983, greutate aproximativă 16646 kg/bucata.

Denumirea şi adresa instituţiei publice – Municipiul Baia Mare, str.Gheorghe Şincai nr.37, Baia Mare, jud.Maramureş.

Locul unde pot fi văzute bunurile care fac obiectul licitaţiei – SC URBIS SA, str.8 Martie nr. 3, Baia Mare.

Adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor - Municipiul Baia Mare, str.Gh.Şincai nr.37, data 31.07.2020, ora 09:00.

Datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare – Licitaţia 2: 05.08.2020, ora 09:00, Licitaţia 3: 10.08.2020, ora 09:00.

Preţ pornire licitaţie – 45676,52 ron pentru întregul lot.
Salturi de supralicitare -1000 lei
Cota de cheltuieli de participare – 200 lei

Documente de participare la licitaţie : La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică potenţial cumpărătoare, care prezintă, cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei, următoarele documente:

 a)  Chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată de casieria instituţiei publice sau , în cazul în care se achită direct în contul de trezorerie al unităţii, contul este RO82TREZ43621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare.
 b)  Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0372624187 sau email : andrea.nuszbaum@baiamare.ro
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...