Municipiul Baia Mare organizează licitație publică în vederea vânzării imobilului teren și construcție în suprafață de 17 mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14 A

Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, având cod de identificare fiscală 3627692 organizează licitație publică în vederea vânzării imobilului teren și construcție în suprafață de 17 mp, situat în Baia Mare, str. Tineretului nr. 14 A, înscris în C.F. nr. 125411, nr. cadastral 125411.

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 27 februarie 2020.

Documentația de atribuire se va pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de 50 lei, care trebuie achizitionată de către potențialul ofertant și se poate obține de la Serviciul Relații cu Publicul, de pe strada Gheorghe Șincai nr 37.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Municipiul Baia Mare, Str Gheorghe Șincai Nr 37, Serviciul Relații cu Publicul până cel târziu la 14.04.2020, orele 10.00, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte. Oferta(care conține plicul exterior și plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37 în data de 14.04.2020, ora 12.00.

Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi material. (Tribunalul Maramureș - Secția Contencios administrativ și fiscal).

Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la - persoană de contact Gligan Vasile Cameliu – Direcția Patrimoniu, str. Vasile Lucaciu nr.2, parter, telefon: 0733.055.737. Data limită pentru solicitare clarificări este 10.04.2020.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...