Municipiul Baia Mare organizează licitație publică în vederea închirierii a 8 chioșcuri pentru difuzarea presei

Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, având cod de identificare fiscală 3627692 organizează licitație publică în vederea închirierii a 8 chioșcuri pentru difuzarea presei și a terenului aferent cu suprafața unitară de 5 mp, proprietate publică a municipiului având locațiile următoare:

 - Bd București;
 - Bd Decebal;
 - strada George Coșbuc;
 - strada. Victoriei;
 - Bd. Unirii;
 - strada Gheorghe Șincai;
 - strada Hortensiei;
 - strada Vasile Alecsandri nr.91.

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 419 din 31 octombrie 2019. Procedura de închiriere se face individual pentru fiecare locaţie.

Documentația de atribuire, care trebuie achiziționată de către potențialul ofertant pentru fiecare locație în parte, se poate obține contra cost, la valoarea de 20 lei, de la Serviciul Relații cu Publiul, strada Gheorghe Șincai nr 37.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, str Gheorghe Șincai nr 37, Serviciul Relații cu Publicul, până cel târziu la 23.03.2020, orele 14.00, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Acestea se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37 în data de 24.03.2020, ora 12.00.

Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi material (Tribunalul Maramureș - Secția Contencios administrativ și fiscal).

Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație se pot obține la¬¬ Direcția Patrimoniu, str. Vasile Lucaciu nr. 2, parter, telefon: 0733.055.737, persoană de contact: Gligan Vasile Cameliu. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.03.2020.
Data transmiterii anunțului spre publicare 28.02.2020

UPDATE 04.03.2020 - ERATĂ LA ANUNȚ

Prin prezenta erată:

1. Se modifică paragraful 4 în sensul că data limită de depunere a ofertelor va fi „26.03.2020 ora 10:00”.

2. Se modifică paragraful 5 astfel: “ Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37 în data de 26.03.2020, ora 12.00.”


Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul Descarcă Erata
Se incarca...