Anunț de participare nr. 15685/21.03.2024 privind achiziția publică de servicii având ca obiect Servicii de catering - Masă caldă, în cadrul ''Programului Național – Masă Sănătoasă''

21 Martie, 2024
Municipiul Baia Mare vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de catering - Masă caldă, în cadrul ”Programului Național – Masă Sănătoasă”
 
Termenele privind clarificările solicitate și răspunsul autorității la acestea:
     
     Termenul limită de solicitare a clarificărilor privind documentația de atribuire: 26.03.2024.
 
     Data la care autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări primite în termen este: 28.03.2024.
 

 
 
Se incarca...