Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor nr 5 din 12.02.2021 a Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii

pentru obiectivul de utilitate publică și interes local ''Modernizare și prelungire stradă Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete – deschidere stradă între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete''
Se incarca...