Dispoziția nr. 939/21.07.2020 privind modificarea dispoziţiei nr. 930/17.07.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 21 iulie 2020

21 Iulie, 2020

 DISPOZIŢIA Nr. 939/21.07.2020

privind modificarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 930/2020 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință extraordinară, marți 21 iulie 2020

 

Primarul Municipiului Baia Mare,

 

În vederea evitării răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, și ținând cont de prevederile H.G. nr. 553/2020, consider că se impune modificarea modului de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 21 iulie 2020;

Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 930/2020 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință extraordinară marți, 21 iulie 2020;

Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 2, art. 134, alin.1, lit. a și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N E:

 

Art.I   Se modifică articolul 1 al Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 930/2020 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință extraordinară marți, 21 iulie 2020, și va avea următorul conținut:

         ”Art.1       Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 21 iulie 2020, ora 15:00. Ședința va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare și se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.”

Art.II  Restul prevederilor Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 930/2020, rămân neschimbate.

Art.III    Prezenta dispoziţie se comunică la:

Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;        

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;

Direcţia Relaţii Publice;

Serviciul Administrație Publică Locală.

 

 

 

 

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş

Primarul Municipiului Baia Mare

 

 

 

Contrasemnat pentru legalitate,

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General

 
Descarcă fișiere atașate Descarcă Dispoziția 939/21.07.2020
Se incarca...