Dispoziția nr. 865/13.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 17 august 2021

14 August, 2021
DISPOZIŢIA NR. 865/13.08.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 17 august 2021
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 2, art. 134, alin.1, lit. a și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 17 august 2021, ora 14:00. Ședința va avea loc în sala de Conferințe Millennium III, clădirea M1, str. V. Lucaciu, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
 
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Se incarca...