Dispoziția nr. 527/25.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, marți, 31 martie 2020

25 Martie, 2020
DISPOZIŢIA NR. 527/25.03.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, marti, 31 martie 2020
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţiii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate.
 
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 31 martie 2020, ora 15:00. Ședința va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare și se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare
Se incarca...