Dispoziția nr. 515/24.03.2020 privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, marți, 24 martie 2020

24 Martie, 2020
DISPOZIȚIA NR. 515/24.03.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 24 martie 2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

Având în vedere starea de urgenţă dispusă prin Decretul nr. 195/2020, în vederea luării unor măsuri în domeniul social şi economic
 
Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1  Se convoacă de îndata, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 24 martie 2020, ora 16:30. Ședința va avea loc în în sala de Conferințe Millennium III clădirea M1, str. V. Lucaciu, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș                                    Contrasemnat pentru legalitate
Primar al Municipiului Baia Mare                         Jur. Lia Augustina Mureşan
                                                                            Secretar General al Municipiului Baia Mare
Se incarca...