Dispoziția nr. 469/ 29.04.2021 privind revocarea ședinței ordinare din data de 29 aprilie 2021, convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 460/23.04.2021

29 Aprilie, 2021
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:
 
Art.1  Se revocă, din motive medicale, ședinţa ordinară, convocată pentru data de joi, 29 aprilie 2021, ora 12:00.
 
Art.2  Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare nr. 460/23.04.2021 își încetează aplicabilitatea.
   
       
Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Descarcă fișiere atașate Dispoziția nr. 469/ 29.04.2021
Se incarca...