Dispoziția Nr. 1406/10.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, luni, 14 octombrie 2019

10 Octombrie, 2019
DISPOZIȚIA NR. 1406/10 OCT. 2019
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în ședință extraordinară, luni, 14 octombrie 2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MRE,

Potrivit dispozițiilor art. 133, alin. 2, art. 134 alin. 1 lit. a și alin.5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1  Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 14 octombrie 2019, ora 15:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
   
  (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
       
 
Art.3  Prezenta dispoziție se comunică la:                                                            
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
 
      
 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare
Se incarca...