Dispoziţia Nr. 140/08.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, luni, 12 februarie 2024

08 Februarie, 2024
DISPOZIŢIA nr. 140/08.02.2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, luni, 12 februarie 2024
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
 
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului Județului Maramureș nr. 622/29.11.2023 privind constatarea încetării de drept înainte de termen, a mandatului de primar al municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin Cherecheș;
- H.C.L. nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare;
- Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări.

 
DISPUNE:
 
Art.1
 
Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 12 februarie 2024, ora 14:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2
(1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.
(2) Consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
 
Art.3
Prezenta dispoziţie se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Direcţia Juridică;
Direcţia Relaţii Publice;
Consilierii locali;
Serviciul Administraţie Publică Locală.
 
                        
 
p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș                  Contrasemnat pentru legalitate,
    Jur. Lia Augustina Mureșan
    Secretar General
 
 
Se incarca...