Dispoziția Nr. 113/ 03.02.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 07 februarie 2023

03 Februarie, 2023
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 2, art. 134, alin.1, lit. a și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 
DISPUNE:
 
Art.1
Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 07 februarie 2023, ora 12:00. Ședința va avea loc în sala de ședințe ”Bogdan Vodă” a Consiliului Județean Maramureș, strada Gheorghe Șincai, nr. 46, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2
(1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e - mail.
(2) Consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
 
Art.3
Prezenta dispoziţie se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Direcţia Juridică;
Direcţia Relaţii Publice;
Consilierii locali;
Serviciul Administraţie Publică Locală.
                    
 
 
      
Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
 
 
 
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan   
Secretar General         
Se incarca...