Dispoziția Nr. 1075/14.09.2023 privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023, modificată prin Dispoziția Nr. 1074/13.09.2023, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară

14 Septembrie, 2023
DISPOZIŢIA NR. 1075/14.09.2023
privind modificarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023, modificată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1074/13.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință ordinară
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
- Hotărârea nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare;
- Dispoziția Primarului nr. 1/2021, privind delegarea unor atribuții domnului viceprimar Dăncuș Ioan Doru;
- Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință ordinară, miercuri, 13 septembrie 2023;
-Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1074/13.09.2023 privind modificarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în ședință ordinară, miercuri, 13 septembrie 2023.
- Faptul că, domnul Primar al Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş lipseşte din instituţie din motive medicale,
Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:

Art.1 Se modifică, din motive obiective, titlul şi articolul 1 al Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023, modificată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1074/13.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință ordinară, cu privire la data şi ora, şedinţei, și va avea următorul conținut:
 
 “Art.1 Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 20 septembrie 2023, ora 13:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2 Restul prevederilor Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023, modificată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1074/13.09.2023, rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală


Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
    Contrasemnat pentru legalitate,
    Jur. Lia Augustina Mureșan
    Secretar General
 
Descarcă fișiere atașate DISPOZIŢIA NR. 1075/14.09.2023
Se incarca...