Dispoziția Nr. 1074/13.09.2023 privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, miercuri,13 septembrie 2023

13 Septembrie, 2023
DISPOZIŢIA NR. 1074/15.Septembrie.2023
privind modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, miercuri, 13 septembrie 2023
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
 
Având în vedere:
- Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință ordinară, miercuri, 13 septembrie 2023
- Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a și alin. 5 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
 
DISPUNE:

Art.1 Se modifică, din motive obiective, articolul 1 al Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Baia Mare în ședință ordinară, miercuri, 13 septembrie 2023, cu privire la data şi ora ședinței, și va avea următorul conținut:

 “Art.1 Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 14 septembrie 2023, ora 16:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
Art.2 Restul prevederilor Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1057/07.09.2023, rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Direcţia Juridică;
• Direcţia Relaţii Publice;
• Consilierii locali;
• Serviciul Administraţie Publică Locală


Dr. ec. Cătălin Cherecheș;
Primar al Municipiului Baia Mare
    Contrasemnat pentru legalitate,
    Jur. Lia Augustina Mureșan
    Secretar General
 
Descarcă fișiere atașate Dispoziția Nr. 1074/13.09.2023
Se incarca...