Direcția de Asistență Socială organizează concurs de angajare a personalului contractual, pe perioadă nedeterminată pentru postul de Asistent social debutant la Centrul Social Multifuncțional Azil de Noapte

17 Iunie, 2021
Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
 
Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 12.07.2021, ora 9:00 – proba scrisă pentru:
 
CONCURS DE ANGAJARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL
pentru postul menţionat mai jos:
 
1. Serviciul Locuințe Sociale și Evaluare Socială – Centrul Social Multifuncțional Azil de Noapte
         - 1 post vacant pe perioadă nedeterminată de Asistent social debutant.
 
Condiţii de participare:
- prezentarea la sediul instituţiei a dosarului de înscriere, conform informaţiilor care se pot obţine de la Biroul Resurse Umane;
- studii superioare de lungă durată, dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul Asistență Socială;
- dovada înscrierii în Colegiul Național al Asistenților Sociali;
- diponibilitate de a lucra pe teren, cu persoane defavorizate.
 
Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs: 02.07.2021 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1.
Proba scrisă va avea loc în data de 12.07.2021 la ora 9:00, iar interviul în data de 14.07.2021 la ora 9:00, la sediul DAS, str. Dacia nr. 1.
 
Date suplimentare despre condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, telefon 0262/211949 (persoană de contact Moldovean Laura)
 
 
 
Se incarca...