Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează în data de 27.01.2022, ora 9:00 proba practică pentru concurs de angajare a personalului contractual pentru postul pe perioadă determinată - 1 post temporar vacant de Îngrijitoare – Creșa nr. 10

Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează în data de 27.01.2022, ora 9:00 proba practică pentru:

CONCURS DE ANGAJARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL
pentru postul pe perioadă determinată menţionat mai jos:

Serviciul Creșe din cadrul DAS:
- 1 post temporar vacant de Îngrijitoare – Creșa nr. 10;
Condiţii de participare:
- prezentarea la sediul instituţiei a dosarului de înscriere, conform informaţiilor care se pot obţine de la Biroul Resurse Umane;
- studii generale sau medii atestate cu diplomă de absolvire;
- vechime în muncă de minim 6 luni;
- disponibilitate de a lucra cu copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examen: 18.01.2022 ora 14:00. Acestea se vor depune la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1.
Proba practică va avea loc la Creşa nr. 10, str. Aleea Amurgului, nr. 1, în data de 27.01.2021 la ora 9:00, iar interviul la ora 12:00, în aceeași locație.

Date suplimentare despre condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, telefon 0262/211949 (persoană de contact Moldovean Laura) și de pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro –secțiunea anunțuri și comunicate.
Hîrb Elena Diana
Director General


Întocmit
Moldovean Laura

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției

Rezultatul final


Se incarca...